23 czerwca w kalendarzu zarezerwowany jest dla Ojców. Rola ojca w rodzinie polega na wnoszeniu w życie dziecka autorytetu, bezpieczeństwa i stabilności. Nie sposób więc zaprzeczyć jak ważna staje się jego rola. W procesie wychowywania dzieci, ojciec staje się wzorem i przekazuje zasady i prawdy moralne, które są ważne w życiu. Zapytaliśmy dziś psychologa z Villa Medic m.in. o to jakie zadania w wychowywaniu dziecka powinien pełnić ojciec.

Marlena Wilkowska: Jaką rolę w życiu dziecka powinien pełnić ojciec?

justynajastrzebska_psychologJustyna Jastrzębska: Ojciec powinien pełnić rolę opiekuna- tak, jak matka. To od rodziców zależy, kto jaką rolę przyjmuje i jakie obowiązki będą na nim spoczywać. Wcześniej takie role były niemal pewne. Matka- to kobieta siedząca i opiekująca się domem oraz wychowująca dzieci, a ojciec- to mężczyzna pracujący, starający się utrzymać rodzinę na najwyższym poziomie. Dziś nie mamy już takiego jasnego i klarownego rozgraniczenia. Kobiety również pracują, jak ich mężczyźni, a także coraz częściej się słyszy, że to mężczyzna zaczyna korzystać z urlopu tacierzyńskiego. Nie ma jednoznacznych ocen, czy taka sytuacja wpływa na lepsze, czy na gorsze. Najważniejsze, by skupić się na tym, że jednymi z najważniejszych w życiu dziecka (oprócz zapewnienie podstawowej opieki) komponentami w rozwoju, jest bezwarunkowa akceptacja, dbanie o poczucie bezpieczeństwa dziecka, poświęcany czas i przede wszystkim miłość partnerów, którą dziecko odczuwa już od pierwszych dni życia. Spokojna, wypełniona czułością i bezpieczeństwem, a także miłością atmosfera rodzinna – daje duże prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w roli matki i ojca.

M.W.: Czym różni się miłość ojcowska od matczynej?

J.J.: Przede wszystkim ważną kwestią jest to, że matka nosi pod swoim sercem dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem. Jest to czas, w którym bezpośrednio jest z nim połączona i ich więź wytwarza się automatycznie. Ojciec nie ma takiej szansy. Można więc sądzić, że matka obdarza swoje dziecko miłością bezwarunkową, natomiast ojciec potrzebuje czasu, by zrozumieć na czym miłość ma polegać. Wnioskować można, iż ojciec przystosowuje się dłużej do zmieniających się warunków (pojawienia dziecka) oraz potrzebuje konkretnych bodźców, dzięki którym zrozumie i poczuje miłość do swojego potomka.

M.W.: Jakie jest znaczenie ojcowskiej opieki w poszczególnych etapach rozwoju dziecka?

J.J.: Nie ma konkretnego etapu w życiu dziecka, gdzie obecność ojca jest ważniejsza, niż w innych okresach. Każdy moment w życiu pociechy to czas, w którym powinien być obecny zarówno ojciec jak i matka. Ani jeden, ani drugi partner nie jest w stanie zastąpić siebie. Każdy daje w relacji dziecko-rodzic dodatkowe, unikalne, niepowtarzalne cechy i umiejętności. Można twierdzić natomiast, że etap, w którym dziecko zaczyna utożsamiać się ze swoją płcią (około 4/5 roku życia) jest ważny w tym, by dziecko w pełni nauczyło się, jaką rolę może pełnić w życiu, a także w przyszłości, kiedy będzie zakładać rodzinę. Dziecko uczy się wielu rzeczy poprzez obserwację, a to, że pierwszymi osobami są dla niego rodzice i automatycznie są dla niego autorytetem, pokazuje jak ważne jest, by miało ono możliwość na przyglądanie się sytuacjom, w których znajdują są rodzice – jak sobie radzą z różnymi problemami i jaką postawę przyjmują.

M.W.: A co z kobietami, które są zarówno mamą i tatą w jednym? Jest wiele kobiet, które pełnią w życiu, z wielu losowych przyczyn obie role. Jak zastąpić tatę?

J.J.: Na początku warto jest podkreślić, że nie powinniśmy narzucać takim kobietom odpowiedzialności za przyjęcie roli, której nigdy nie będą miały możliwości przyjąć, z naturalnych przyczyn. Nie ma człowieka, który pomieści w sobie tak wiele siły, energii i różnorodnych cech, by zastąpić dwie osoby, dlatego na początku warto byłoby, żeby kobieta samotna zaakceptowała fakt, że nie będzie mężczyzną (i bardzo dobrze!). Kobieta ma określone zadanie w roli matki i mężczyzna również przyjmuje inne obowiązki (jak wcześniej mówiłam te, które w naturalny sposób przyjmą i narzucą sobie nawzajem), dlatego kobiety samotnie wychowujące dzieci mimo wszystko stają na wysokości zadania. Mają więcej obowiązków, ale poświęcony czas, wspólna rozmowa wyjaśniająca faktyczny stan, w spokojnej i pełnej miłości atmosferze przyniesie dla dziecka ukojenie i poczucie, że nie jest samotne.

11988780_138902356473949_6917560437496657627_n

Podobne Posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany